logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA DORADCÓW PODATKOWYCH  
Kalkulacja składki – OC Nadwyżkowe Act Committed
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Czy doradca podatkowy posiada ubezpieczenie OC Obowiązkowe w PZU SA? TAK NIE
Uwaga: zawarcie ubezpieczenia nadwyżkowego jest możliwe tylko przez osoby posiadające aktualne OC Obowiązkowe w PZU SA. Jeśli chcesz sprawdzić cenę, możesz sporządzić kalkulację ubezpieczenia.
Wnioskowane ubezpieczenie
Suma gwarancyjna OC nadwyżkowego:
Liczba ubezpieczonych osób uprawnionych do wykonywania czynności zawodowych w imieniu Ubezpieczonego:
Obrót netto w ostatnim roku obrotowym:
Jeśli obrót netto za rok poprzedni przekracza 5 mln zł, wniosek można złożyć wyłącznie za pośrednictwem konsultanta iExpert.
Prosimy o kontakt z Małgorzatą Tomalą pod numerem tel.: 502 913 621 lub e-mail: malgorzata.tomala@iexpert.pl
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy doradca podatkowy posiadał/posiada ubezpieczenie nadwyżkowe Act Committed? TAK NIE
Czy dotychczasowa polisa jest jeszcze aktywna lub zakończyła się w ciągu ostatnich 30 dni? TAK NIE
Nieprzerwany bezszkodowy okres dotychczasowego ubezpieczenia – liczba lat:
Czy dotychczasowe ubezpieczenie nadwyżkowe było/jest zawarte w PZU SA? TAK NIE
Liczba szkód powstałych w ostatnich 12 miesiącach z ubezpieczeń zawartych w PZU SA:
Przynależność do KIDP
Przynależność do Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery równe raty (po 10 dniach i co 90 dni)
dwanaście równych rat (po 10 dniach i co 30 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę